CAL SEC DEL MAS

0

Nom

CAL SEC DEL MAS

Autor

Període

Siglo XVIII - 01/01/1900

Tipus

Monument

Direcció

Carrer de l'Església, 17 Calafell (Baix Penedès)

Descripció

Es tracta d'un immoble entre mitgeres de planta trapeziforme, amb planta baixa i dues plantes altes, amb coberta de dos aiguavessos amb el carener paral·lel a les façanes. Disposa d'un pati a la part posterior. La façana principal és al costat nord-oest. La distribució de les obertures és ordenada a partir d'eixos de simetria. A la planta baixa hi ha dos portals amb arc que han estat modificats. Al primer pis hi ha dos balcons amb una gran llosana de pedra motllurada amb una cartela a la part central. Les obertures dels balcons són tancades amb persianes de llibret de fusta. Al segon pis hi ha dos balcons més petits, amb llosanes individuals, els quals tenen persianes enrotllables de fusta. Al damunt d'aquests hi ha unes obertures semicirculars, actualment tapiades amb envans de rajola. A la part superior de la façana hi ha una cornisa motllurada de maons amb unes mènsules quadrangulars i un ampit al damunt. La façana és arrebossada i pintada de color blanc.

Deixa un comentari