Casa 5

0

Nom

Casa 5

HABITATGE AL CARRER PRINCIPAL, 3

Autor

Període

Siglo XVIII

Siglo XIX / final-

Tipus

Monument

Direcció

Carrer Principal, 3 Calafell (Baix Penedès)

Descripció

Es tracta d'un edifici de planta trapezial, d'una sola crugia, de planta baixa i una planta pis, que es va construir aprofitant la roca natural del turó del castell. Està cobert amb un terrat, que no és original. A la façana hi ha un portal d'arc escarser fet amb peces de maó vist. Al costat dret hi ha una finestra, també d'arc escarser. En aquest cas, però els brancals estan amagats sota l'arrebossat de la façana. A la planta alta hi ha dues finestres. A la part superior de la façana hi ha una tortugada al damunt una barana feta de peces de terrissa. Fixats a la façana hi ha una telera, un fanal i cables elèctrics.

Deixa un comentari