HABITATGE AL CARRER DE LES PENYES, 11

0

Nom

HABITATGE AL CARRER DE LES PENYES, 11

Casa 8

Autor

Període

Siglo XVII

Siglo XIX / -

Tipus

Monument

Direcció

Carrer de les Penyes, 11 Calafell (Baix Penedès)

Descripció

Es tracta d'un edifici de planta trapezial constituït per planta baixa i dues plantes pis, la segona de les quals no ocupa la totalitat de la superfície i va ser construïda durant el segle XX. Aprofita la roca natural del turó del castell, la qual queda parcialment a la vista a l'interior. La façana principal del portal, d'arc escarser i una finestra de la primera planta són fetes amb pedra tallada. La façana és de maçoneria rejuntada amb morter de ciment. La façana lateral també mostra la major part de la fàbrica a la vista, encara que aquí el rejuntat de morter de ciment només és al terç inferior. A la part superior el mur presenta un aplacat de lloses irregulars de pedra. Al costat dret de la façana principal hi ha una cadireta de suport d'una línia elèctrica. A l'interior hi ha un cup excavat al subsòl.

Deixa un comentari