CAL XESC - CAL CONDIS

0

Nom

CAL XESC - CAL CONDIS

Autor

Període

Siglo XVII - 01/01/1800

Tipus

Monument

Direcció

Muralla, 14 Arboç, l' (Baix Penedès)

Descripció

Edifici entre mitgeres, de planta baixa, pis i golfes. La façana, de composició simètrica, està organitzada segons tres eixos verticals, amb les obertures centrals de major alçada que les laterals. La planta baixa té tres portals d'arc rebaixat, on destaca un carreuat irregular que emmarca el conjunt de les portalades. El primer pis, separat de l'anterior per una petita cornisa, té tres portes balconeres de llinda, emmarcades, i amb tres balcons iguals amb una senzilla barana de ferro forjat. Les golfes tenen tres petites finestres rectangulars centrades segons els eixos establerts. L'edifici està rematat amb un ràfec.

Deixa un comentari