CASA SUÑER

0

Nom

CASA SUÑER

Baixos casa Suñer

Autor

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

Carrer de les Vinyes, 25 / Carrer Perdut, 10 / Carrer Pare Francesc Colí, 11 Ripoll (Ripollès)

Descripció

Els baixos que donen a cada façana tenen tres obertures, a excepció de la façana que dóna al carrer Perdut que en presenta quatre; una d'elles és la porta d'accés a l'edifici d'habitatges. La resta de les obertures són portals destinats a finalitats comercials. Les obertures tenen les mateixes dimensions, a excepció d'una del carrer Perdut que ha estat reformada per a tenir més alçada. El marc de les obertures està formada per carreus de pedra; en dues de les obertures del carrer Pare Francesc Colí no es veuen els brancals i les llindes en estar tapades per un arrebossat. Inferiorment, les obertures estan unides per una pedra picada. Els xamfrans de l'edifici també són de carreus de pedra, en angle recta a la base i de forma arrodonida la resta de la cantonada.

Deixa un comentari