L'HOSTAL

0

Nom

L'HOSTAL

Destil·leria de l'hostal/ Antic Hostal Caigut

Autor

Període

Siglo XVIII

Siglo XIX / -

Tipus

Monument

Direcció

Carretera del Sanatori, 1-5 Calafell - Calafell Platja (Baix Penedès)

Descripció

Conjunt d'edificis format per habitatge, capella, antic hostal i una sèrie de dependències originàriament destinades a la fàbrica de destil·lats. L'habitatge és compost de dues plantes. Els baixos presenten un porta amb llinda i una finestra a cada banda. Les cobertes són de dues vessants. Les dependències són precedides per un baluard d'arc de mig punt on hi ha la data 1868 i les inicials "E.T i S".

Deixa un comentari