BOTIGA DE PESCADORS 1

0

Nom

BOTIGA DE PESCADORS 1

Autor

Període

Siglo XVII

Tipus

Monument

Direcció

Avinguda Sant Joan de Déu, 3 Calafell - Calafell Platja (Baix Penedès)

Descripció

És un edifici entre mitgeres, de planta rectangular amb una única crugia, construït per planta baixa i un pis, la façana del qual dóna a la platja, amb un pati a la part del darrera. La coberta és de doble vessant i amb carener paral·lel a la façana. La façana està orientada a sud-est i la composició de les obertures és asimètrica. A la planta baixa, al costat dret de la façana, hi ha el portal d'accés, amb arc escarser, i al costat esquerre hi ha una finestra de forma rectangular amb reixa de ferro. Al pis hi ha, damunt la porta, un balcó i, sobre la finestra, hi ha una altra finestra amb la mateixa forma i mides. La façana és arrebossada (el revestiment no és l'original) i pintada de color blanc. L'interior té en una banda la caixa d'escala, darrera la qual hi ha la cuina i davant el foc; la resta de la planta té al centre una saleta, i tant a la part del darrera com a la del davant s'hi disposen les habitacions. Generalment té dues finestres rectangulars, o bé una finestra i un balcó que donen a la façana principal. El sostre és de canyes.

Deixa un comentari