"Mundo Nuevo"

0

Nom

"Mundo Nuevo"

CALS AMERICANOS

Autor

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

c/ de l'Aigüeta, 78 Bisbal d'Empordà, la - Barri de l'aigüeta (Baix Empordà)

Descripció

L'edifici consta de planta baixa i un pis, amb coronament de barana de ceràmica calada i coberta de teula a dues vessants. Els dos pisos presenten la mateixa estructura: set arcs de mig punt entre pilars amb columnes adossades, al centre dels quals hi ha una petita mènsula decorativa (les de la planta baixa amb tema vegetal i les del pis amb figura femenina). A la planta baixa totes les obertures són finestres, llevat de dues portes, i al pis són balcons ampitadors amb barana de terrissa, igual que la del coronament.

Deixa un comentari