CASA DEL COMÚ DE DAS

0

Nom

CASA DEL COMÚ DE DAS

Autor

Eduard Fontseré Mestres /

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

Pg. de Rossend Arús Das (Cerdanya)

Descripció

Edifici de dues plantes format per un cos rectangular coronat al centre per un campanar de planta quadrada i dos cossos laterals perpendiculars al central. Obert a la part posterior enjardinada s'adossa un altre cos de planta única que acull un gran saló. Tots els cossos que composen l'edifici presenten coberta de llosa de doble vesant, a excepció de la torre que presenta una coronació priramidal. Hi ha elements ornamentals de fusta en els ràfecs i obertures. La portada principal d'accés, de granit i estructura classicista, sosté una balconada. L'edifici és simètric, tant en l'estructura com en les obertures i distribució.

Deixa un comentari